Zavarovanje CareMed

Zavarovanje CareMed lahko sklenete kar preko spleta: Online zavarovanje CareMed.

Caremed

Zavarovanja CareMed Gold, CareMed Silver in CareMed Bronze

Svet (razen ZDA & Kanada)CareMed Gold (neomejeno)CareMed Silver (do 250.000 USD/EUR) CareMed Bronze (do 50.000 USD/EUR)
Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno14 kn17 kn13 kn16 kn11 kn15 kn
7 dni98 kn119 kn91 kn112 kn77 kn105 kn
30 dni420 kn510 kn390 kn480 kn330 kn450 kn
ZDA & Kanada – z odbitno franšizo 760 knCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno19 kn21 kn17 kn19 kn16 kn17 kn
7 dni133 kn147 kn119 kn113 kn112 kn119 kn
30 dni570 kn630 kn510 kn570 kn480 kn510 kn
ZDA & Kanada – brez odbitne franšizeCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanjZdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno32 kn33 kn29 kn31 kn27 kn28 kn
7 dni224 kn231 kn203 kn217 kn189 kn196 kn
30 dni960 kn990 kn870 kn930 kn810 kn840 kn

Zavarovanje je možno skleniti za poljubno število dni, vendar za največ 380 dni.

Ob nakupu letalske karte v naši poslovalnici lahko sklenete zavarovanje CareMed z 10% popustom!

CareMed zavarovanje je mednarodno popotniško zavarovanje za vse, ki potujejo po svetu. Ob sklenitvi CareMed zavarovanja dobite:

 • zavarovanje, prilagojeno vašim potrebam na potovanju,
 • zavarovalno kritje za vsakogar v starosti od 6 do 69 let,
 • zanesljivo zavarovalno hišo,
 • nizke zavarovalne premije,
 • kritje povsod po svetu, vključno s potovanji v več držav,
 • zavarovanje, ki ustreza zahtevam za pridobitev vstopnih vizumov držav (npr. dovolj visoko zavarovalno kritje za pridobitev študentskega vizuma v ZDA),
 • izjemno enostavno povračilo zdravniških stroškov,
 • neposredna plačila med zavarovalnico in bolnišnico (razen za manjše stroške),
 • 24-urna pomoč v ZDA in Evropi,
 • profesionalna pomoč našega osebja.

OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE VKLJUČUJE

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanjeCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
zdravniški stroški v primeru poškodbeNeomejeno1.900.000 kn380.000 kn
izbira zdravnika/bolnišniceGlede na priporočiloGlede na priporočiloGlede na priporočilo
odbitek za uporabo bolnišnične sobe v neurgentnem primeru€/US$ 250€/US$ 250€/US$ 250
nujna zobozdravniška pomoč (olajšanje bolečine)€/US$ 500€/US$ 250€/US$ 100
zobozdravniška pomoč v primeru nezgode€/US$ 1.500€/US$ 750€/US$ 500
psihiatrični pregled€/US$ 500€/US$ 250€/US$ 100
duševne motnje€/US$ 500€/US$ 500€/US$ 500
zdravniška evakuacija€/US$ 100.000€/US$ 50.000€/US$ 25.000
prevoz posmrtnih ostankov€/US$ 10.000€/US$ 10.000€/US$ 7.500
zdravniški stroški v primeru nezgodeNeomejeno€/US$ 250.000€/US$ 50.000
zdravniški stroški v primeru akutne bolezni bolezniNeomejeno€/US$ 250.000€/US$ 50.000
izven bolnišnična fizioterapija€/US$ 750€/US$ 500€/US$ 250
izven bolnišnična diagnostika: rentgenske in laboratorijske storitve€/US$ 500€/US$ 500€/US$ 500
izven bolnišnična diagnostika: CT in magnetna resonanca za diagnostične namene€/US$ 1.000€/US$ 1.000€/US$ 1.000
izven bolnišnična diagnostika: zdravniški pripomočki€/US$ 250€/US$ 150€/US$ 100
** Zgoraj navedene zdravniške ugodnosti se lahko spremenijo glede na pogoje, omejitve ali izključitve CareMed zavarovalne police.

Zdravstveno zavarovanje vključuje vse stroške, ki so nastali kot posledica akutne bolezni ali nezgode, do katere je prišlo v času veljavnosti zavarovanja. Višina in obseg kritja zavarovanja je odvisno od tipa zavarovanja, ki ste si ga izbrali; vključuje pa:

 • storitve zdravnikov – zavarovanec lahko izbere kateregakoli zdravnika, ki ima zdravniško licenco v skladu z zakoni države, v kateri se nahaja. Za zavarovance, ki potujejo v ZDA, je mreža First Health Network izjemen pripomoček pri iskanju tovrstnih informacij;
 • zdravila in obloge, ki jih je predpisal zdravnik in vsebujejo zdravilne snovi;
 • zdravniško nujni pripomočki za hojo ali podporo hrbta (standardni modeli);
 • bolnišnični stroški (namestitev, storitve zdravnikov in drugega osebja; v uradno priznani bolnišnici);
 • nujni prevoz do in od najbližje primerne bolnice;
 • opazovanje v primeru suma psihiatrične bolezni (vendar ne psihoterapija);
 • izvenbolnišnična oskrba (višina glede na izbran tip zavarovanja);
 • nujne zobozdravstvene storitve za olajšanje bolečin na naravnih zobeh.

V primeru, da takojšnje zdravljenje ni nujno potrebno ali so stroški zdravljenja v tej državi višji od stroškov prevoza v matično državo in stanje zavarovančevega zdravja dopušča prevoz v matično državo, si center za 24-urno pomoč pridržuje pravico do odločitve, da zavarovancu krije stroške prevoza na zdravljenje v matično državo. Stroške zdravljenja v tem primeru ne krije zavarovalnica.

PAKETNO ZAVAROVANJE VKLJUČUJE

Prevoz v primeru bolezni ali smrti

 • V primeru nevarnosti za izgubo življenja/okončine in v primeru, da ni moč zagotoviti zadostne zdravniške pomoči v državi, kjer se zavarovanec nahaja, so stroški prevoza v matično državo kriti do višine izbranega kritja; ta velja v primeru, če je zdravnik odredil, da je to zdravstveno nujno. V primeru prevoza je nujno potrebna predhodna pridobitev odobritve zavarovalnice.
 • V primeru zavarovančeve smrti med potovanjem zavarovalnica krije stroške prevoza posmrtnih ostankov v matično državo zavarovanca. Pred prevozom je potrebno pridobiti predhodno odobritev zavarovalnice.

Zavarovalnica nosi stroške vrnitve zavarovanca v domovino v primeru nesreče/smrti/resne bolezni ožjega družinskega člana. Vse priprave morajo potekati preko CareMeda. Zavarovalnica nosi stroške vrnitve nazaj v državo gostiteljico, če so izpolnjeni vse spodnji pogoji:

 • Zavarovanec mora biti na daljšem potovanju in mora biti zavarovan za več kot 3 mesece.
 • Do konca trajanja police mora zavarovanec imeti vsaj še 6 tednov*. *Izjema za to pravilo so študentje na izmenjavah, ki se morajo vrniti, da opravijo vse izpite in/ali se udeležijo prireditev ob končanju študija.
 • Vse načrte za potovanje mora koordinirati CareMed.
 • Kadar koli je mogoče se za povratek uporabi povratno vozovnico zavarovanca.

Zavarovanje v primeru nezgod

Zavarovanje v primeru nezgodCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
v primeru smrti98.000 kn98.000 kn98.000 kn
popolna invalidnost*380.000 kn380.000 kn380.000 kn
stroški reševanja38.000 kn38.000 kn38.000 kn
* Krije nadomestilo za invalidnost in izgubo življenja ali okončine. Zdravniški stroški, ki so nastali kot posledica nezgode, so kriti v zdravstvenem/nezgodnem zavarovanju in so predmet najvišje omejitve.

V primeru nezgode, ki povzroči (delno) invalidnost, kot je npr. izguba okončin(e) ali enega ali več čutov ali celo smrt zavarovanca, zavarovalnica izplača odšodnino glede na resnost poškodbe.

Potovalna asistenca

Potovalna asistencaCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
družinski član(i) k bolniški postelji zavarovanca19.000 kn15.200 kn11.400 kn
let domov v primeru smrti starša ali brata/sestre (samo za zavarovanje, sklenjeno za več kot 3 mesece)15.200 kn11.400 kn7.600 kn

Zavarovalnica izplača odškodnino v nujnih primerih, ki se pripetijo med potovanjem, samo v primeru, da je bilo pridobljena predhodna odobritev kritja teh stroškov s strani zavarovalnice oz. 24-urnega centra:

 • povračilo stroškov potovanja bližnjega, v primeru da mora zavarovanec v bolnišnici preživeti vsaj 10 dni; stroške obeh (višina je odvisna od izbranega tipa zavarovanja) – vendar z najbolj ekonomičnim načinom prevoza in za najbolj ekonomično ceno;
 • povračilo stroškov namestitve bližnjega;
 • povračilo stroškov, ki so nastali ob vrnitvi zavarovanca v matično državo v primeru smrti njegovega partnerja/starša/sorojenca.

Zavarovanje prtljage

Zavarovanje prtljageCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
kraja / poškodba osebne lastnine11.400 kn7.600 kn3.800 kn
ure in nakit5.700 kn3.800 kn1.900 kn

V primeru kraje ali poškodbe prtljage v času potovanja, na primer kot posledica ognja, poplav, nevihte ali potresa zavarovalnica izplača odškodnino. Višina odškodnine je v primerih kamer, video opreme, avdio opreme, nakita in ur omejena. V vsakem primeru je nujno potrebno prijaviti krajo ali poškodbo policiji in pridobiti policijski zapisnik. Dodatni pogoji ter izključitve so objavljeni v pogojih police.

V primeru, da je bila prtljaga predana prevozniku (letalo, avtobus, vlak) in je bila izgubljena ali poškodovana v tem času, se CareMed zavarovanja smatra kot sekundarno za prevoznim podjetjem. Zavarovanec mora prijaviti izgubo/poškodbo prevozniku in počakati na njegov odgovor glede možnega izplačila odškodnine. V primeru da je bila odškodnina v celoti izplačana, o tem ni potrebno obveščati CareMed zavarovalnice. V primeru da je bila odškodnina izplačana delno ali zavrnjena, mora zavarovanec izpolniti obrazec CareMeda in priložiti pismo prevoznika, ki priča o njihovi odločitvi.

Odbitno franšizo z znesku 50 € ali 50 $ za kateri koli škodni primer izgubljene ali poškodovane prtljage nosi zavarovanec z izjemo izgubljene in poškodovane prtljage, ki je uničena.

Zavarovanje proti tretjim osebam

Zavarovanje proti tretjim osebamCareMed GoldCareMed SilverCareMed Bronze
osebna odgovornost3.800.000 kn760.000 kn380.000 kn
škoda, storjena na lastnini1.140.000 kn190.000 kn114.000 kn
Skupni stroški osebne odgovornosti in škode, storjene na lastnini, lahko znašajo največ 3.800.000 knSkupni stroški osebne odgovornosti in škode, storjene na lastnini, lahko znašajo največ 760.000 knSkupni stroški osebne odgovornosti in škode, storjene na lastnini, lahko znašajo največ 380.000 kn
škoda na lastnini gostujoče družine7.600 kn7.600 kn7.600 kn

Kadar med potovanjem zavarovanec nenamerno povzroči škodo na lastnini tretje osebe in je odgovoren za nastalo škodo, zavarovalnica preuči, ali je zahtevek za škodo upravičen, se pogaja – izven ali na sodišču – z osebo ali osebami, ki se jim je zgodila škoda, o višini odškodnine ter izplača odškodnino glede na najvišjo dovoljeno višino (glede na izbran tip zavarovanja).

Zavarovanje ne krije škode ali poškodbe:

 • povzročene med vožnjo z avtomobilom ali drugim motornim vozilom;
 • povzročene namerno;
 • do katerih je prišlo med igranjem nevarnih športov (npr. boks, rugbi, rokoborba … );
 • povzročene na gospodinjskih objektih, ki niso fiksirane v hiši; kot npr. električne naprave, svetilke, porcelan, preproge, pohištvo … Škoda na fiksne objekte v hiši, kot je npr. sanitarna posoda, je krita;
 • v primeru da je odgovorna druga zavarovalnica;
 • povzročene na lastnini gostujoče družine, razen kolikor je krita s zavarovanjem, ki ga ima sklenjenega gostujoča družina. Zavarovalec izplača višino odškodnine v višini razlike glede na kritje, ki ga ima gostujoča družina, vendar ne več kot €/US$ 1.000 na zavarovanca glede na pogoje zavarovalne police.

DODATNE MOŽNOSTI IN KRITJA

Dodatno zavarovanje za nevarne športe

To vrsto dodatnega zavarovanja je možno doplačati samo pri GOLD zavarovalnih premijah. Dodatek krije zdravstvene stroške, do višine €/US$ 50.000, ki nastanejo ob poškodbi pri ukvarjanjem z nevarnimi športi.

Pod nevarne športe spadajo:

 • deskanje, vožnja z vodnim skuterjem, vožnja z motornimi sanmi, vožnja z motorjem, štirikolesnikom ali mopedom;
 • potapljanje, ki vključuje napravo za podvodno dihanje, v primeru, da ima zavarovanec veljavno PADI oz. NAUI licenco v državi v katero potuje.
 • vodno smučanje, vse oblike padalstva, bungee jumping, zip line in jamarstvo;
 • borilne veščine, rafting, gorništvo, plezanje pod nadzorom inštruktorja ali vodiča in z uporabo varovalne opreme;
 • vsakršna aktivnost, ki se je udeleži zavarovanec in je sponzorirana preko organizacije, šole oz. univerze.

Dodatno zavarovanje za nevarne športe NE krije športnih aktivnosti, ki so smatrane kot ekstremni športi.

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE

Izključitve zdravstvenega zavarovanja

V naslednjih primerih zdravstveno zavarovanje ne velja:

 • v primeru potovanja na zdravljenje;
 • v primeru zdravljenja, za katero je zavarovanec pred odhodom vedel, da bo nujno;
 • predhodno stanje pomeni vsaka nezgoda ali bolezen, za katero velja: a) stanje, ki je povzročilo, da je zavarovanec poiskal zdravniško pomoč/zdravljenje v času 12 mesecev pred začetkov veljavnosti zavarovanja; b) stanje, za katere je zavarovanec prejel zdravljenje ali zdravniško pomoč v času 12 mesecev pred začetkom veljavnosti potovanja.
 • v primeru rutinskih zobozdravstvenih storitev;
 • v primeru rutinskih pregledov in zdravljenj, vključno z operacijami in pregledi oči ter zdravljenj za stabiliziranje kroničnih bolezni, vključno z zdravili in nadaljnimi terapijami kot posledica osnovnega nujnega zdravljenja ter zdravljenja ob okrevanju;
 • za zdravila v prosti prodaji, preventivna cepljenja, kontracepcijo, vitamine …
 • v primeru plastičnih ali kozmetičnih operacij;
 • v primeru zdravljenj, ki niso bila v okviru pogojev zavarovalne police ali ki so bila izvedena v matični državi zavarovanca;
 • v primeru nosečnosti, poroda ali splava;
 • v primeru spolno prenosljivih bolezni;
 • v primeru okuženosti z virusom HIV in z vsemi posledicami, povezanimi s tem;
 • v primeru samomora, poskusa samomora ali sebi zadanimi ranami, mentalnih bolezni, mentalnih stanj ali reakcij, vključno s stresom, tesnobo, napadi panike, depresijo, prehrambenimi motnjami ali težavah s težo;
 • v primeru zlorabe opojnih substanc, narkotikov ali drog;
 • nezmožnosti kot posledica uporabeh teh substanc, ne glede na to, ali so bile posredno ali neposredno odgovorne za stroške zavarovanca
 • ter v primeru zlorabe zdravniških preparatov.

Kako ravnati v primeru poškodbe / bolezni?

V naslednjih primerih zdravstveno zavarovanje ne velja:

Takoj ob poškodbi ali začetku bolezni je pred kakršnim koli posegom ali zdravljenjem najprej potrebno kontaktirati 24-urno pomoč – še posebej pred sprejemom v bolnišnico ali za predhodno dovoljenje operacije na pacientu, ki je že v bolnišnici – razen v primerih, ko je ogroženo zavarovančevo življenje. Če se nahajate v ZDA, morate pridobiti priporočilo za zdravnika, ki ima pogodbo z zavarovalnico in je v neposredni bližini vašega prebivališča.

24-urna številka:

Zavarovalnica mora predhodno odobriti:

 • operacije;
 • prevoz z letalom;
 • sprejem zavarovanca v bolnišnico;
 • vračanje zavarovanca v matično državo po končni prognozi;
 • prevoz družine/družinskega člana;
 • prevozne stroške vračanja v matično državo zavarovanca;
 • prevoz posmrtnih ostankov;
 • sežig ali pokop v državi potovanja.

Bolnišnica lahko kliče 24-urno pomoč za pridobitev informacije o zavarovalnem kritju. Ob sprejemu v bolnišnico je potrebno predložiti izkaznico zavarovanja (če izkaznice nimate pri sebi, je dovolj vaše ime in priimek, datum rojstva in št. zavarovanja).

Za vsako novo poškodbo ali bolezen je potrebno izpolniti zahtevek in ga predložiti ob začetku zdravljenja. Če nimate pri sebi več zahtevkov, jih najdete na spletnih straneh.

V nekaterih primerih vas lahko na 24-urni pomoči prosijo za izpolnitev odpustnice, kajti brez nje lahko bolnišnica zadrži vse informacije glede vašega zdravstvenega stanja. Tudi odpustnico najdete na spletnih straneh.

Zahtevek – formular za terjatev (v primeru, da ste plačali manjše stroške) pošljite skupaj z ORIGINALNIMI računi v roku največ 60 dni ob pridobitvi prvega zdravniškega računa na

 • v primeru zahtevkov za Severno & Južno Ameriko:

CareMed Claims
CISI Claim Department
1 High Ridge Park

Stamford, CT 06905, USA
Delovni čas: 8:00 – 17:00 vzhodni čas (EST)
Telefon: +1 203-399 5130
Telefon: +1 866-404 2062 (pritisnite #1)
Fax: +1 203 399 5596
E-mail: claimhelp@culturalinsurance.com

 • v primeru zahtevkov za Evropo, Azijo, Afriko in Oceanijo:

CareMed Claims
ACE European Group Limited
Direktion für Deutschland
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt, Germany
Delovni čas: 8:30 – 17:00 centralni evropski čas
Telefon: +49 (0)69-756 13 6722
Fax: +49 (0)69-756 13 4350
E-mail: infoah.claims@acegroup.com

Zavarovanje CareMed lahko sklenete kar preko spleta: Online zavarovanje CareMed

Splošni pogoji zdravstvenega zavarovanje CareMed.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naši poslovalnici ali na telefonski številki 080 47 42.
E-pošta: travel@nomago.si